logo UE 86
Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • http://mateusz.pl/rss/czytania/

Dom Św. Brata Alberta

Misja

Celem działania Domów Św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym. Godność przywraca się nie tylko przez zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego przez doświadczenie miłości, wspólnoty, odtworzenie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę hierarchii wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

W schroniskach jest żywa idea, że to co niemożliwe dla człowieka jest możliwe dla Boga; wiara w działanie Opatrzności i wstawiennictwo Św. Brata Alberta jest podstawą służby ubogim.

Schronisko Świętego Brata Alberta w Zamościu

Dom Pomocy Bezdomnym funkcjonuje na terenie naszej parafii, na ul. Orlicz - Dreszera. Przeznaczony jest tylko dla mężczyzn. Mieszka w nim ok. dwudziestu osób. W czasie zimy służy pomocą doraźną wszystkim bezdomnym.

Instytucje społeczno - charytatywne wspierają schronisko różnego rodzaju pomocą Dom dla Bezdomnych może prowadzić kuchnię społeczną, wydawać obiady, przyjmować na nocleg stały lub czasowy.

 

W społeczności miasta Zamościa, zauważalna jest potrzeba powołania schroniska dla kobiet. Wiele niewiast potrzebuje takiej pomocy.

Duszpasterska posługa w schronisku zamojskim

Obecność franciszkańska w schronisku rozpoczęła się wczesną jesienią 2005 roku. Na słowną prośbę Ks. Bp. Jana Śrutwy przyjęliśmy ten pasterski obowiązek. Do schroniska kapłan udaje się raz w tygodniu. Jego rola polega na rozpoznaniu możliwości pracy i dialogu z podopiecznymi oraz z pracownikami etatowymi. Rozmowy najczęściej dotyczą życiorysu przeszłości, obecnej sytuacji i przyszłości pensjonariuszy. Ich obecny stan moralno-duchowy wymaga wspólnego spojrzenia, rozwiązywania i szukania wartości ogólnoludzkich takich jak; godność człowieka bezdomnego i jego miejsce w społeczeństwie i rodzinie.

Obecnie schronisko nie posiada kaplicy czy oratorium z braku możliwości lokalowych. Indywidualni bezdomni są widoczni na Mszach św. Klasztor franciszkański wspiera bezdomnych doraźnym posiłkiem i inną pomocą. 

Licznik odwiedzin

Dziś65
Wczoraj105
W tym tygodniu65
W tym miesiącu1345

Obecnie na stronie:

1
Online

Dane teleadresowe

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NMP
Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość

KANCELARIA PARAFIALNA
ul. Kościuszki 1A, 22-400 Zamość

NR KONTA:
76 1500 1807 1218 0002 6017 0000