Kolędnicy Misyjni 2014

„Dom przyjaciela nigdy nie jest daleko” - tak mówi kongijskie przysłowie. – Nie za daleko są też domy kongijskich dzieci i dlatego dzieci z Koła Misyjnego zaangażowały się w pomoc dla swoich rówiesników z Afryki. 6 stycznia 2014 r – w Misyjnym Dniu Dziecka - po uroczystej Mszy św sprawowanej w kościele O.Franciszkanów, wyruszyły z misyjnym przesłaniem i kolędą do gościnnych mieszkańców osiedli Planty i Promyk.

Spotkania z rodzinami dostarczyły nam wiele radości i wzruszeń. Misyjna puszka szybko zapełniała się darami dobrych serc – po kilku godzinach kolędowania dzieci zebrały 465 zł, które zostaną przekazane na konto Papieskich Dzieł Misyjnych. Za życzliwe przyjęcie nas w swoich domach i złożone ofiary pragniemy serdecznie podziękować.