Katecheza

Liceum Profilowane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Ul. W. Łukasińskiego 8
22-400 Zamość

Katecheci:
- mgr Anna Matelak
- mgr Renata Turczyn

Zespół Szkół nr 2

Ul. Henryka Sienkiewicza 5

22-400 Zamość

Gimnazjum nr 1

im. Adama Mickiewicza

Katecheta
- mgr Joanna Bulak

Szkoła Podstawowa nr 7

Katecheta
- mgr lic. Marzena Chmiel

Przedszkole Miejskie nr 1

ul. Okopowa 1
22-400 Zamość

Katecheta
-

Przedszkole Miejskie nr 5

ul. Peowiaków 76 A

Katecheta

-

Przedszkole Miejskie nr 7

ul. Adama Asnyka 3
22-400 Zamość

Katecheta
-