Katechezy przedmałżeńskie

Dane informacyjne

Katechezy prowadzone sa w poniedziałek o godz. 19.00 w salce klasztornej. Wskazane jest wcześniej się umówić na spotkanie. Katechezy zawierają następujące tematy; "Moja wiara w Chrystusa i uczestnictwo w życiu Kościoła. Życie religijne. Małżeństwo w świetle prawa cywilnego i kościelnego. Sakramentalny charakter małżeństwa katolickiego. Powołanie małżonków do miłości. Powołanie małżonków do rodzicielstwa." Uczestnikami katechez są młodzi wierni z parafii zamojskich i pobliskich dekanatów diecezji zamojsko-lubaczowskiej.