Pan Zmartwychwstał!

  1. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

  2. Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w kościele Redemptorystów: 6.00; 8.00;9.30;11.00;12.30;14.00;20.00. Franciszkanie celebrują Eucharystię także w Katedrze Zamojskiej godz. 14.30 i 16.00. Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny wg porządku niedzielnego.
  3. Triduum Paschalne kończy się Nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
  4. W najbliższy piątek nie ma postu.
  5. Parafian i Sympatyków kościoła franciszkanów zachęcamy do promowania dzieła odbudowy kościoła. Można to uczynić m.in. przez informowanie innych o historycznej rewitalizacji i zachęcać ludzi dobrej woli do jej wspierania. Bądźmy ambasadorami zamojskiej i franciszkańskiej największej w XVII w. świątyni w Polsce. Dziękujemy tym, którzy już to czynią. Czas ucieka, wieczność czeka. Na bieżąco umieszczamy fotorelacje z odbudowy na www.dzieloodbudowy oraz: zamosc.franciszkanie.wkraj.pl; facebook parafia Zwiastowania NMP w Zamościu.
  6. Wiernych zmarłych niech Chrystus obdarzy swoim zmartwychwstaniem do życia w niebie, a nas, żyjących na ziemi umocni we wierze w nasze zmartwychwstanie.

   Panie, zjaw swą litość w życiu całym Tym, co żebrzą Twej opieki; W Tobie, Panie, zaufałem,Nie zawstydzę się na wieki.