logo UE 86

Duszpasterstwo u Sióstr Klarysek w Sitańcu

Siostry Klaryski przybyły ze Starego Sącza do Sitańca na zaproszenie Księdza Biskupa Ordynariusza Jan Śrutwy w roku 1995. Miejscem ich osiedlenia miał być dawny klasztor Klarysek w Zamościu przy ul. Kościuszki, lecz ówczesne władze miejskie nie wyraziły na to zgody i budynku klasztoru oraz kościółka nie zwróciły. Dlatego Ksiądz Biskup i Kuria Diecezjalna wydzieliły z terenu należącego do parafii Sitaniec 75 arów ogrodu i wraz ze starą stojącą tam plebanią przekazali Klaryskom.

Siostry ofiarowany im teren ogrodziły murem. W ciągu następnych lat pobudowały nowy dwupiętrowy klasztor wraz z przylegającą do niego kaplicą. W klasztorze może zamieszkać 25 sióstr zakonnych. Budynek jest solidny, murowany, zaopatrzony w energię elektryczną, wodę i gaz. W budowie klasztoru Siostry były wspierane przez Prowincjała naszej prowincji, przez instytucję "Kirche in Not", oraz przez niektórych biskupów niemieckich a także osoby prywatne. Wiele pomocy okazywał Siostrom ówczesny proboszcz w Sitańcu ksiądz Stanisław Bachor, załatwiając liczne sprawy związane z budową.

Istotą życia Sióstr Klarysek – zakonu klauzurowo-kontemplacyjnego – jest trwanie na modlitwie i pielęgnowanie liturgii. Codzienną Mszę św. sprawuje jeden z naszych Ojców. Ponadto prowadzimy dla sióstr dni skupienia i okolicznościowe nabożeństwa.

Siostry utrzymują się z zasiłku przyznawanego im przez nasz Prowincjałat, ze sporadycznych ofiar, z ofiar składanych dla nich do puszki w naszym kościele oraz z pracy ich rąk. Dwa razy w ciągu roku w naszej świątyni zbierane są dary żywnościowe dla Sióstr, dary składają Parafianie i Sympatycy naszego kościoła.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

papieskie-dzielo-misyjne-dzieci

"Trzymajcie wysoko, drogie dziewczęta i chłopcy, lampę wiary,
którą powierzam dziś symbolicznie wam i waszym rówieśnikom
ze wszystkich stron świata. Jej światłem oświetlajcie drogi życia,
podpalajcie świat miłością"
Jan Paweł II, Rzym 2001r.

 

 

 

 

Tworzymy Ognisko Misyjne,
bo pragniemy wypełniać Słowa Sługi Bożego Jana Pawła II skierowane do nas jako przesłanie na nowe Tysiąclecie.

Należymy do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
co oznacza, że razem z innymi dziećmi całego świata, pracą i modlitwą pomagamy naszym rówieśnikom z krajów misyjnych poznać Pana Jezusa

Dzieło Misyjne jest "Papieskie",
to znaczy, że od 1922 roku należy ono do Ojca Świętego i przez Jego ręce udziela pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W naszej Parafii działamy od jej początków, czyli od 1994 roku. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Spotykamy się w sali przy klasztorze. Obecnie w czwartki o godz. 15.00 oraz w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30.

Co robimy?

 • Modlimy się za swoich rówieśników z krajów misyjnych i za misjonarzy głoszących Dobrą Nowinę.
 • Dbamy o piękno liturgii przygotowując oprawę Mszy św. dla dzieci i nabożeństw roku liturgicznego.
 • Ofiarujemy w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości.
 • Czytamy " Świat Misyjny" - czasopismo małych misjonarzy w Polsce.
 • Uroczyście świętujemy Niedzielę i Tydzień Misyjny. Modlimy się wtedy wspólnie z parafianami i organizujemy loterię fantową.
 • Naszym Świętem Patronalnym jest Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to jednocześnie Misyjny Dzień Dziecka
 • Każdego roku uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Kolędników Misyjnych.
 • Odwiedzamy wtedy rodziny naszej parafii dzieląc się z nimi Dobrą Nowiną o zbawieniu.
 • Bierzemy udział w okolicznościowych inscenizacjach wystawianych w szkole i w parafii
 • Dzieci Pierwszokomunijne oraz świętujące rocznicę swojego I spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej przeżywają uroczyście Dzień Misyjny w Białym Tygodniu.
 • Wspomagamy materialnie dzieci z krajów misyjnych ofiarując raz w tygodniu równowartość jednego cukierka tygodniowo.
 • Dochód ze wszystkich akcji misyjnych przekazujemy na konto PDMD
 • W ciągu całego roku wspieramy chorych przez wykonywanie zakładek ze Słowem Bożym i pocztówek świątecznych w ramach akcji - "Adwentowy Dar dla Chorych" i "Słowo Pokrzepienia"
 • Współpracujemy również z Księżmi Werbistami zbierając znaczki pocztowe i okulary lecznicze.
 • Od trzech lat razem z rodzicami i nauczycielami bierzemy udział w "Adopcji na odległość". Opiekujemy się dziećmi": Catherine ( nazwisko nieznane), Emmanuel Joseph Nthala z /Malawi-Afryka/oraz Mammy Daniella Rokotondrainy z Madagaskaru.
 • Bierzemy udział w Kongresach Misyjnych, Dniach Skupienia i spotkaniach misyjnych dzieci z innych ognisk w Zamościu.

Zapraszamy do współpracy - I Ty możesz być Misjonarzem!!!

Opiekun Ogniska Misyjnego - mgr lic. Marzena Chmiel

Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej

Przy naszej parafii działa młodzieżowa grupa Rycerstwa Niepokalanej od wielu lat. Zawsze czas spotkań był czasem dobrej zabawy i wielu ciekawych doświadczeń. Ojcowie opiekujący się nami starali się wraz z animatorami dobrze zorganizować ten czas. Nasza "Kronika" pamięta: o. Andrzeja Zalewskiego, o. Tomasza Kowalskiego, o. Wiesława Koca, o. Krzysztofa Świsłockiego, o. Ryszarda Szkopowca, o. Zbigniewa Rzezaka. Wszyscy oni jakże różni, ale zawsze chętni do pomocy i uśmiechnięci. Prócz cotygodniowych spotkań organizowali nam wspólne wyjazdy krajoznawcze, festyny, ogniska, rekolekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Teraz młodzi Rycerze spotykają się w każdy piątek o godz. 16.00 w klasztornej salce duszpasterskiej. Ta sama grupa Rycerzy Niepokalanej prowadzi modlitwę różańcową w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej. Do wspólnoty przynależy 15 osób czynnie uczestniczących w cotygodniowych spotkaniach. Opiekunem i animatorem grupy jest kapłan klasztoru Ojców Franciszkanów. Tematyka naszych spotkań jest bardzo szeroka, ale zawsze oparta na nauczaniu Kościoła. Podejmujemy tematy związane przede wszystkim z Niepokalaną i Jej rolą w życiu Kościoła i człowieka (naszym). W ten sposób przygotowujemy się (formujemy się) do wypełniania w życiu teraz i w przyszłości celu obranego przez Rycerstwo. Dnia 17 czerwca 2006 roku przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość naszej wspólnoty związaną z pasowaniem nowych Rycerzy. W tym dniu odwiedził nas o. Piotr Lenart OFMConv z Niepokalanowa wraz z siostrami zakonnymi i to on przewodniczył uroczystej Mszy świętej i dokonał pasowania. Bardzo radosne i integracyjne dla wspólnoty były wszelkie nasze wspólne wyjazdy. Pielgrzymowaliśmy do Krakowa na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Były też wyjazdy rekreacyjne. Pod koniec roku szkolnego organizowaliśmy sobie wspólne ogniska i spacery, kilkudniowy wyjazd do Smardzewic. Kilka osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w parafialnej pielgrzymce śladami Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej - grupa starszych

Czym jest Rycerstwo?

Rycerstwo jest stowarzyszeniem maryjno-apostolskim, założonym w 1917 r. w Rzymie przez św. o. Maksymiliana Kolbego. Członkowie ruchu nazywają się Rycerzami Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie Niepokalanej. "MI" to monogram - skrót łacińskiej nazwy Rycerstwa Niepokalanej: Militia Immaculatae.

Jaki jest cel Rycerstwa?

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym statutem, "pragnie szerzyć, o ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła". Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary, oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Każdy członek MI wypełnia to zadanie zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni dawać innym.

Jakimi środkami posługuje się Rycerstwo?

Rycerstwo wykorzystuje w swoim apostolstwie wszystkie środki godziwe, co zostawia się gorliwości i roztropności członków. Jako najskuteczniejsze środki zaleca modlitwę, pokutę i dobry przykład. W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez Niepokalanowy na całym świecie, nowoczesne środki przekazu społecznego, jak prasa, radio, telewizja, itp. Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej, zachęcając do czytania Rycerza Niepokalanej, Małego Rycerzyka oraz propagując Cudowny Medalik.

Jakie są warunki uczestnictwa w stowarzyszeniu Rycerstwa?

 • RYCERZ CAŁKOWICIE ODDAJE SIĘ NIEPOKALANEJ jako narzędzie w Jej rękach. Jest to podstawowy warunek. Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał św. Maksymilian - jest należeć całkowicie do Niepokalanej. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba". Swoje oddanie Niepokalanej potwierdzają i wyrażają w praktyce w posłuszeństwie dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia, przez okoliczności życia, przez naukę i wytyczne naszych przełożonych, a szczególnie Ojca Świętego.
 • RYCERZ NOSI CUDOWNY MEDALIK. Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej Medalik. Nazywa się go "cudownym" ze względu na tę wielkość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana 27 listopada 1830 r. Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek. Św. Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał ten Medalik jako szczególny symbol stowarzyszenia. Polecił go nosić członkom MI i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie Medalik wśród katolików i wśród niewierzących ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.
 • WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI RYCERSTWA. Można to uczynić w Niepokalanowie, przy naszej parafii lub tu: http://www.niepokalanow.pl/mi/test.php

Przy naszej parafii spotyka się grupa Rycerstwa Niepokalanej zrzeszająca dorosłych. Spotkania w każdą środę o godz. 16.00 prowadzi o.Grzegorz Wiejak OFMConv.

Drzwi wspólnoty są otwarte przede wszystkim DLA CIEBIE.

Dom Dziecka

Mieszkańcami tego domu są dzieci w różnych grupach wiekowych. Wszystkie uczęszczają do szkół i tam też podlegają podstawowej katechizacji. Duża część dzieci pochodzi z trudnych rodzin, co sprawia, że mają braki w formacji ludzkiej i religijnej. Stąd też są organizowane indywidualne spotkania katechetyczne, przygotowujące do sakramentów chrztu lub bierzmowania. Spotkania owocują większą frekwencją na niedzielnych Mszach Świętych sprawowanych w naszym kościele z udziałem dzieci. 

Dziś imieniny obchodzą:

Dziś: Lucji Otylii
Jutro: Alfreda Izydora
Pojutrze: Niny Celiny

240x400px

krz

wsd-logo2

franciszkanie pl

opoka

modlitwawdrodze

magazynfamilia

Edycja sw Pawla

dzienpanski

Licznik odwiedzin

Dziś184
Wczoraj411
W tym tygodniu2001
W tym miesiącu5856

Obecnie na stronie:

11
Online

Dane teleadresowe

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NMP
Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość

KANCELARIA PARAFIALNA
ul. Kościuszki 1A, 22-400 Zamość

NR KONTA:
76 1500 1807 1218 0002 6017 0000