Wydrukuj tę stronę
Lut 26

Przyznanie funduszy na rewitalizację naszej świątyni

Bogu i ludziom dziękujemy za przyznanie funduszy na rewitalizację naszej świątyni. W minionym tygodniu Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał stosowny dokument. Następne etapy związane z rewitalizacją, to przygotowanie odpowiednich procedur budowlanych przed rozpoczęciem prac.

Jesteśmy wdzięczni poprzednim proboszczom i ojcom, którzy razem z wiernymi włożyli wiele troski o naszą świątynię. Bożej opiece i w naszych modlitwach polecamy wszystkich, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą będą wspomagać odbudowę kościoła. Matka Boża, św. Józef, święci Franciszek i Antoni niech błogosławią tych, którzy wysiłkiem intelektu i pracą fizyczną będą przywracać piękno zniszczonej świątyni. Za wszystkich naszych Dobrodziejów sprawowana jest Msza św. raz w miesiącu oraz modlimy się za nich przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy w pierwszy wtorek miesiąca podczas Mszy św. zbiorowej o godz. 9.00. Siostry Klaryski z pobliskiego Sitańca również otaczają modlitwą zaangażowanych w odbudowę naszej świątyni. Pamiętamy o Ofiarodawcach dla tego kościoła, którzy już odeszli do Boga. Ufamy, że z nieba będą nas wspomagać.

/Fot. kościół Franciszkanów Kazimierz Strzelecki ok 1875 r./