Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej - grupa starszych

Czym jest Rycerstwo?

Rycerstwo jest stowarzyszeniem maryjno-apostolskim, założonym w 1917 r. w Rzymie przez św. o. Maksymiliana Kolbego. Członkowie ruchu nazywają się Rycerzami Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie Niepokalanej. "MI" to monogram - skrót łacińskiej nazwy Rycerstwa Niepokalanej: Militia Immaculatae.

Jaki jest cel Rycerstwa?

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym statutem, "pragnie szerzyć, o ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła". Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary, oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Każdy członek MI wypełnia to zadanie zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni dawać innym.

Jakimi środkami posługuje się Rycerstwo?

Rycerstwo wykorzystuje w swoim apostolstwie wszystkie środki godziwe, co zostawia się gorliwości i roztropności członków. Jako najskuteczniejsze środki zaleca modlitwę, pokutę i dobry przykład. W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez Niepokalanowy na całym świecie, nowoczesne środki przekazu społecznego, jak prasa, radio, telewizja, itp. Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej, zachęcając do czytania Rycerza Niepokalanej, Małego Rycerzyka oraz propagując Cudowny Medalik.

Jakie są warunki uczestnictwa w stowarzyszeniu Rycerstwa?

Przy naszej parafii spotyka się grupa Rycerstwa Niepokalanej zrzeszająca dorosłych. Spotkania w każdą środę o godz. 16.00 prowadzi o.Grzegorz Wiejak OFMConv.

Drzwi wspólnoty są otwarte przede wszystkim DLA CIEBIE.